Arrangemangs- och projektbidrag till kulturföreningar

Riktlinjer för arrangemangs- och projektbidrag till kulturföreningar

Riktlinjer för arrangemangsbidrag, bidrag till enstaka kulturarrangemang.

Vilka kan söka:
Bidraget kan sökas av ideella föreningar som anordnar offentliga program i Ljusdals kommun med kulturellt innehåll riktade till allmänheten.

Villkor:
Bidraget kan inte sökas för mer än tre år för samma projekt. Ansökan görs separat för varje projekt och kan inte sökas för flera år i taget. Bidraget kan sökas av bidragsberättigade föreningar och avser delfinansiering.

Bidrag beviljas inte:

 • till föreningars egna aktiviteter eller som riktar sig enbart till egna medlemmar.
 • till redan genomförda aktiviteter.
 • för produktion eller utgivning av böcker, musik, foto, film, eller utställningar.
 • uttalat kommersiella arrangemang eller välgörenhetsarrangemang.
 • förening som erhållit årsbidrag.
 • länsorganisationer, länsförbund, riksorganisationer, riksförbund etc.
 • privatpersoner eller företag.
 • renodlade religiösa eller partipolitiska arrangemang.

Marknadsföring:
Om arrangemang beviljas bidrag ska det synas tydligt i all marknads­föring att projektet stöds av Ljusdals kommun.

Ansökan:
Ansökan görs i Ljusdals kommuns elektroniska e-tjänst. Ansökan ska innehålla:

 • beskrivning av föreningens verksamhet.
 • föregående års verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, undantaget om föreningen är nystartad.
 • budget för det specifika arrangemanget.
 • eventuella övriga finansiärer eller andra ansökningar.
 • vilket arrangemang som bidraget söks för.
 • när i tid det infaller.
 • beskrivning av arrangemanget, uppskattat antal deltagare, målgrupp och åldersgrupp.
 • vilket belopp det ansöks om.

Redovisning:
Redovisningen görs i Ljusdals kommuns elektroniska e-tjänst och ska innehålla en beskrivning av hur arrangemanget genomfördes. Bidraget betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen.