Att söka sponsring till kulturella arrangemang

Vad innebär sponsring i Ljusdals kommun?

Ljusdals kommuns sponsring innebär ett avtal där kommunen betalar för att få associeras i ett positivt och inkluderande sammanhang med tanke på alla medborgare oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning och religion eller annan trosuppfattning.

Syftet med Ljusdals kommuns sponsring är att sprida positiva bilder av organisationen Ljusdals kommun och av platsen Ljusdals kommun som kan attrahera nya medarbetare, företagsetableringar, gymnasieelever, besökare och locka till inflyttning.

Sponsring ska inte blandas ihop med bidrag som är ett tillskjutet ekonomiskt stöd.

Vem kan ansöka om sponsring?

De som kan ansöka om sponsring från Ljusdals kommun är föreningar med säte i Ljusdals kommun.

Sponsring för specifika evenemang som arrangeras i Ljusdals kommun kan sökas av en förening oavsett geografiskt säte.

Ljusdals kommun sponsrar inte politiska eller religiösa föreningar, intresseorganisationer (till exempel PRO och SPF), riksorganisationer (till exempel Cancerfonden) eller företag.

Hur ansöker min förening om sponsring?

Hur din förening ansöker om sponsring kan du läsa i sponsringpolicyn som finns under dokument.