Barn- och elevhälsoteam

På varje förskola och skola finns ett barn- eller elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger.

Barnhälsoteamen arbetar med förskolebarn och om du behöver komma i kontakt med dem ska du vända dig till förskolechefen i ditt område. (Kontakt förskola)

Elevhälsoteamen arbetar med elever i för-, grund- och gymnasieskolan.

Färila - Los

Skolsköterska - Färila, Los
Ingrid Söderlind
0651-186 17
070-355 92 94
ingrid.soderlind@ljusdal.se

Specialpedagog - Färila, Los
Marianne Andersson
072-508 84 06
marianne.andersson@ljusdal.se

Specialpedagog - Färila, Los
Lotta Lindgren
072-578 56 97
lotta.lindgren@ljusdal.se

Kurator - Färila, Los
Ingrid Vesström Larsson
0651-186 78
072-237 08 21
ingrid.vesstrom.larson@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Färila
Annalena Svedberg Levin
072-5948628

Studie- och yrkesvägledare - Los
Mia Rosell
0651-187 11
070-190 28 99
mia.rosell@ljusdal.se

Skolpsykologer

Simon Ljungh & Olle av Klintberg
0651-180 00


Ljusdal - Tallåsen - Hybo

Skolsköterska - Stenhamreskolan F-6
Anne-Sofie Hammarqvist
0651-182 13
070-190 63 42
anne-sofie.hammarqvist@ljusdal.se

Skolsköterska - Stenhamreskolan 7-9
Karin Lindström
0651-184 01
070-344 83 79
karin.a.lindstrom@ljusdal.se

Skolsköterska - Gärdeåsen, Särskolan
Stina Andersas
0651-181 98
070-242 90 61
stina.andersas@ljusdal.se

Skolsköterska - Slottegymnasiet, Tallåsen, Hybo
Leine Kaleva
0651-181 98
leine.kaleva@ljusdal.se

Skolsköterska - Slottegymnasiet
Irené Hylander
0651-184 10
070-191 22 89
irene.hylander@ljusdal.se

Kurator - Stenhamreskolan 7-9
Mari-Helen Bodforss
070-190 28 84
mari-helen.bodforss@ljusdal.se

Kurator - Stenhamreskolan F-6, Tallåsen
Lena Norman Olsson
0651-181 88
070-257 23 84
lena.norman.olsson@ljusdal.se

Specialpedagog - Tallåsen
Annica Fredholm
0651-187 10
annica.fredholm@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan 7-9
Cissi Eklund-Lodin
070-275 46 32
cecilia.eklund@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan F-6
Anna Mann
073-274 74 47
anna.mann@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan F-6, Gärdeåsen
Katarina Strid Andersson
-
katarina.strid.andersson@ljusdal.se

Specialpedagog - Slotte
Elisabeth Hansen Nilsson
070-343 13 71
elisabeth.hansen@ljusdal.se

Specialpedagog - Hybo
Emma Strand
0651-187 06
emma.strand@ljusdal.se

Kurator - Gärdeåsskolan, Grundsärskolan
Emma Berg
076-101 24 89
emma.berg@ljusdal.se

Kurator - Slottegymnasiet, Hybo, Nätverksteamet Ljusdals kommun, Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) 16-20 år
Karina Silfver Grahn
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@ljusdal.se

Kurator - Slottegymnasiet, Nätverksteamet Ljusdals kommun

Studie- och yrkesvägledare - Stenhamre
Kristina Ottehed
0651-182 20
070-190 63 58
kristina.ottehed@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Gärdeåsskolan, Tallåsen, Hybo
Mia Rosell
0651-187 11
070-190 28 99
mia.rosell@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Grundsärskolan, Slottegymnasiet
Jessica Eriksson
0651-184 11
jessica.eriksson@ljusdal.se

Skolpsykologer

Simon Ljungh & Olle av Klintberg
0651-180 00


Järvsö

Skolsköterska - Järvsö, Nybo
Liselott Plomér
0651-187 20
070-242 98 08
liselott.plomer@ljusdal.se

Specialpedagog - Järvsö
Emma Strand
0651-761351, 072-213 26 56
emma.strand@ljusdal.se

Specialpedagog - Nybo
Annica Fredholm
0651-187 10, 076-127 82 55
annica.fredholm@ljusdal.se

Kurator - Järvsö
Karolina Kepsdotter
0651-187 04
karolina.kepsdotter@ljusdal.se


Studie- och yrkesvägledare, Järvsö
Mia Rosell
0651-187 11
070-190 28 99
mia.rosell@ljusdal.se

Skolpsykologer

Simon Ljungh & Olle av Klintberg
0651-180 00


Slottegymnasiet

Skolsköterska - Slottegymnasiet
Irene Hylander
0651-184 10
070-191 22 89
irene.hylander@ljusdal.se

Skolsköterska - Slottegymnasiet, Tallåsen, Hybo
Leine Kaleva
0651-181 98
leine.kaleva@ljusdal.se

Specialpedagog
Elisabeth Hansen-Nilsson
070-343 13 71
elisabeth.hansen@ljusdal.se

Kurator, Introduktionsprogrammen, Kommunala aktivitetsansvaret
Karina Silfver Grahn
0651-184 09
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare, BF, EK, NA, SA, NB skog
Lena Olofsson
0651-184 12
073-274 62 37
lena.olofsson@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare, IM, ES, RL, VO, NB djurvård, IN, HV
Annalena Svedberg Levin
0651-184 11
annalena.svedberg.levin@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare
Jessica Eriksson
0651-184 11
jessica.eriksson@ljusdal.se