Specialpedagoger

Alla elever i Ljusdal har tillgång till specialpedagog på sin skola.  Specialpedagogen utreder elever med behov av särskilt stöd, analyserar elevresultat och jobbar med lärmiljö- och metodutveckling. Specialpedagogen utgör ett stöd för den övriga pedagogiska personalen.