Studie- och yrkesvägledning

Våra vägledare jobbar hela vägen från grundskolan till vuxenutbildningen med information och oberoende vägledning om yrken och studier, både enskilt och i grupp. Vägledaren kan även hålla studiemotiverande samtal och ge stöd kring studieteknik och studieplanering.

Vad gör SYV
En studie- och yrkesvägledare arbetar med frågor kring elevernas olika möjligheter och krav som finns kopplat till studierna. Ibland informerar vägledaren grupper av elever eller föräldrar och ibland har de individuella samtal SYV ger ofta också stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser.

SYV Handlingsplan 2019.pdf

PRAO
Praktisk arbetslivsorientering (prao) är obligatorisk. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Här hittar du frågor och svar kopplade till prao i grundskolan och motsvarande skolformer.

Inför gymnasievalet: På färila skola har vi PRAO-perioder- vecka 9 för alla som går i årskurs 8 och vecka 50 för årskurs 9