Skolkuratorer

Kuratorer finns på samtliga skolenheter, där de ingår i elevhälsoteamen. 

Skolkuratorn jobbar mot såväl grupper som enskilda med fokus på motivation, likabehandling, konflikt- och krisbearbetning.

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevers situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorn fungerar som en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar och personal. Kuratorns uppgift är att stödja eleven om han eller hon stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt.

Till skolkuratorn kan eleven komma med alla sina funderingar.

Skolkuratorn kan ge råd och vägledning i många olika frågor, t.ex.:

  • Skolsituationen
  • Mobbning och utanförskap
  • ​Föräldrarelationer
  • Kompisrelationer
  • Kärleksbekymmer, och mycket mer

Ibland får kuratorn frågeställningar som de inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper kuratorn till med att slussa ungdomen vidare till rätt person eller myndighet.