Studie- och yrkesvägledning - Gymnasieskola

Syftet med den studie- och yrkesvägledande verksamheten är att underlätta för eleverna att välja studieväg och yrke. Vägledarna finns tillgängliga för enskild vägledning under hela läsåret, med undantag för tidpunkter då andra vägledande aktiviteter är inbokade.

För information hänvisas till Slottegymnasiets hemsida.

Studie- och yrkesvägledare

Benny Berglund
072-594 86 89
benny.berglund@edu.ljusdal.se