Läsårstider

Läsåret 2024

Skolår för eleverna:

Vårterminen 2024 Grundskolan:
Onsdag 10 januari - Torsdag 13 juni

Gymnasiet:
Onsdag 10 januari - Fredag 14 juni

Lovdagar: Sportlov 4 - 8 mars (fem dagar vecka 10)
Påsklov 2 - 5 april (fyra dagar vecka 14)
Onsdag 1 maj
Fredag 10 maj
Torsdag 6 juni (Nationaldagen)
Fredag 7 juni

Totalt för läsåret Grundskolan 180 skoldagar

Grundskolan har två rörliga studiedagar för lärarna/två rörliga lovdagar för eleverna att fördela ut under läsåret, vilket då blir 178 skoldagar totalt för läsåret.

Gymnasieskolan 181 skoldagar

Gymnasiet har tre rörliga studiedagar för lärarna/tre rörliga lovdagar för eleverna att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar totalt för läsåret

Läsåret 2024/2025

Skolår för eleverna:

Höstterminen 2024 Samtliga skolor:
Måndag 19 augusti - Fredag 20 december

Lovdagar: Höstlov 28 oktober - 1 november (fem dagar vecka 44)

Vårterminen 2025 Samtliga skolor:
Torsdag 9 januari - Onsdag 11 juni

Lovdagar: Sportlov 3 - 7 mars (fem dagar vecka 10)
Påsklov 22 - 25 april (fyra dagar vecka 17)
Fredag 2 maj
Fredag 30 maj

Samtliga skolor har 178 skoldagar

Skolorna har en rörlig studiedag för lärarna/en rörlig lovdag för eleverna att fördela ut under läsåret, vilket då blir 178 skoldagar totalt för läsåret. Arbetsgivaren avser att ha en gemensam studiedag för alla skolenheter.

Skolavslutning

Datum och tid för skolavslutningar administreras av respektive skola

Relaterade sidor