Stipendium

Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne

I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för fortsatta högre studier efter gymnasie­skolan.

Beloppens storlek beslutas år från år beroende på fondens avkastning och antalet berättigade sökande, men brukar ligga på mellan 2000 och 4000 kronor per beviljad ansökan och läsår.

Aktuellt studieintyg över slutförda och pågående kurser skall bifogas ansökan.

Ansökan kan endast skickas in via kommunens hemsida. Ansökningsformuläret är tillgängligt endast under perioden 1 mars till 30 april varje år, och avser då det pågående läsåret.

Vid beviljad ansökan betalas beloppet normalt ut under juni månad. Ansökan som inte är komplett den 30 april avslås.

Kriterier för att beviljas stipendium:

  • Den studerande bedriver universitets- eller högskolestudier på heltid (ej yrkeshögskola) under hela det aktuella läsåret, och styrker detta med bifogat studieintyg.
  • Den sökande var folkbokförd i Ljusdals kommun 1 juni det år då studierna påbörjades.
  • Den studerande är högst 26 år, räknat vid årsskiftet det läsår ansökan avser.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av utbildningsförvaltningen, Ljusdals kommun, på telefon 0651-182 04.

Ansökan

Formuläret för ansökan ur Schölins stipendiefond är endast publicerat på sidan under ansöknings­perioden 1 mars - 30 april.

Kontakta oss

Administratör

Berit Gunnarsson

0651-182 04

berith.gunnarsson@ljusdal.se