Hamra

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Hamra ligger 71 kilometer sydväst om Ljusdal. Hamra nationalpark, 1 383 hektar stor i ett vågigt urbergslandskap, består av skog, myr och vattendrag. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. Tre av nationalparkens entréer är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Jolls trädgård, en liten terrassträdgård klassad som fornlämning, ligger några kilometer utanför Hamra. Trädgårdens terrasser, gångar och murar är intakta sedan drygt 150 år.