Skicka e-faktura till Ljusdals kommun

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Ljusdals kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Ljusdals kommun, ska därför faktureras med en e-faktura.

Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan. Ljusdals kommuns format för referens består av en siffra följt av fyra bokstäver (versaler), t.ex. 1VXYZ.

För alla leverantörer tillämpar vi 30 dagars betalningstid för att vi ska hinna hantera och betala fakturorna i tid.

  • Ni som kan e-faktura redan idag

Ljusdals kommun vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Ljusdals kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002320. De format som Ljusdals kommun kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst via vår VAN-partner TIETOSE. Ljusdals kommun tar emot e-faktura i följande format: Svefaktura. Vårt parts-id är Org.nr: 2120002320 eller GLN/Org.nr: 7362120002320. Kontakta oss via e-post för frågor kring anslutning.

  • Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem:
Använd någon av de fakturaportaler som finns på marknaden.

Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.