Familjecentrum

Inbjudan att delta i föräldragrupp / ABC- Alla barn i centrum

Region Gävleborg och Ljusdals kommun erbjuder alla föräldrar med barn 3-12 år att delta i föräldragrupper.

Alla är vi experter på föräldraskap.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga, det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer?

Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn?

En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Ta tillfället i akt och delta i en aktivitet som kan förändra vardagslivet till det bättre:

  • Mindre tjat och mera lek
  • En vardag med färre konflikter
  • Konflikter som leder till något bra

De fyra träffarna kommer att äga rum på Familjecentrum under fyra onsdagar mellan kl. 15.30-18.00 med start 11 januari 2023. Vi bjuder på kaffe/te.

Plats: Öppna förskolan, Ljusdals familjecentrum, Lasarettsgatan 1C.

Träff 1 – VISA KÄRLEK (onsd 11/1)
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED (OBS! Tors 26/1)
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN (onsd 8/2)
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER (onsd 22/2)
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmäl er till: Marianne Ericson
marianne.ericson@ljusdal.se
eller ring 076-112 48 26

Sista anmälningsdag 5 januari 2023

Med vänlig hälsning
Marianne Ericson, Carola Ericsson
Förskollärare, Kurator

På Familjecentrum i Ljusdal finns:

  • Barnmorskemottagning (MVC).
  • Barnavårdscentral (BVC).
  • Barn- och familjehälsa.
  • Öppna förskolan.

Verksamheterna riktar sig blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer och ungdomar 13-23 år. Varje verksamhet arbetar både utifrån sitt uppdrag och utifrån Familjecentrums gemensamma uppdrag. Syftet med Familjecentrums gemensamma uppdrag är:

  • Samverka i gemensamma lokaler med gemensamma aktiviteter.
  • Erbjuda en mötesplats med ett samlat och lättillgängligt stöd för att medverka till att barn och unga i Ljusdals kommun får goda uppväxtvillkor och god hälsa.

Ljusdals Familjecentrum är en samverkan mellan Ljusdals kommun och Region Gävleborg.

Besöksadress

Ljusdals familjecentrum
Lasarettsgatan 1 C
827 35 Ljusdal

Kontakt

Barnmorske­mottagning MVC
0650-926 58

Barnavårds­central BVC
0651-171 23
Telefontid: mån-fre,
08.00-10.00

Barn- och familjehälsan
0650-926 64
Telefontid: mån-fre,
08.30-09.30

Ungdoms­mottagning
0651-171 65

Öppna förskolan
076-112 48 26