Rehabilitering

Kommunrehab erbjuder specifik rehabilitering i det egna hemmet och i särskilt boende. För att få hjäp när du bor i eget boende ska du vara inskriven i hemsjukvård.

Ljusdals kommuns arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar måndag till fredag dagtid.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns med vid vårdplaneringar. De undersöker och behandlar patienter samt utbildar och handleder omvårdnadspersonal. Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för en fungerande vardag. Kommunrehab bistår vid behov med bedömning och förskrivning av hjälpmedel.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR ska se till att kommunen följer lagar och författningar gällande hälso- och sjukvård. De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten och utarbetar riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

MAS och MAR ansvarar också för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria om en patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med hälso- och sjukvård.

Kontakt

Rehabenheten
0651-76 14 50
Telefontid: Måndag-fredag 08.00-10.00

Enhetschef
Malin Änges
0651-76 15 14
malin.anges@ljusdal.se

Vik. medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Linnea Bastrup
073-270 59 47
linnea.bastrup@hudiksvall.se