Fritidsgårdar i kommunen

Hjälp oss att utveckla Fritidsgårdarna

Vi tror att du som besökare har kunskaper och åsikter om våra fritidsgårdar som vi gärna vill ta del av. Med din hjälp kan vi tillsammans bli ännu bättre på utvecklingsarbete och att jobba med förbättringar. Din åsikt är viktig.

Under veckorna 45-51 har du möjlighet att hjälpa oss genom att besvara denna enkät.

Kom ihåg att fritidsledarna alltid finns tillhands om du har några tankar eller funderingar.

Kläppa fritidsgård - Ljusdal

Adress
Hybovägen 4
827 35  Ljusdal

Kontakt
0651-188 22 

Bengt Knapp, fritidsledare/föreståndare
Birgitta Svanberg, fritidsledare
Stefan Uddh, fritidsledare

Öppettider (med reservation för ändringar)
Måndag: 15.00-21.00
Tisdag: 15.00-21.00
Onsdag: 15.00-21.00
Torsdag: 15.00-21.00
Fredag: 17.00-23.00
Lördag: 17.00-23.00

Metro fritidsgård - Järvsö

Adress
Turistvägen 3A
820 40 JÄRVSÖ

Kontakt
0651-187 29
076-129 52 71
metro@ljusdal.se

Majja Mårtensson, fritidsledare/föreståndare
Pamela Markusson, fritidsledare

Öppettider (med reservation för ändringar)
Måndag: 15.00-21.00
Onsdag: 14.00-21.00
Fredag: 16.00-23.00

Kåken fritidsgård - Färila

Adress
Kyrkovägen 4
820 41  Färila

Kontakt
0651-186 21
070-190 29 24

Maria Nordin, fritidsledare/föreståndare
Monica Hylander, fritidsledare

Öppettider (med reservation för ändringar)
Måndag: 15.00-21.00
Onsdag: 14.00-21.00
Fredag: 16.00-23.00

Går´n fritidsgård - Los

Adress
Los skolväg 6
820 50  Los

Kontakt
Jörgen Karlsson, fritidsledare (timanställd)
073-823 67 13

Öppettider (med reservation för ändringar)
Måndagar: 17.00-21.00
Fredagar: 18.00-22.00