Tilldelning av bygdemedel 2023

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en ekonomisk kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Svartvallsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Ytterygs bygdegårdsförening

Installation av en luftvärmepump

20.000 kr

Ede samfällighetsförening

Material till badbryggor

20.000 kr

Hovra byförening

Hovrastämman 2024

25.000 kr

Sörby

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Svedbovallen (arrendatorn)

Material till prova-på-aktiviteter samt tidsenliga kläder

15.000 kr

Harsa fastighetsägareförening

Upprustning och underhåll av utsiktstorn

25.000 kr

Harsa fastighetsägareförening

Upprustning och underhåll av Hälsingeleden

35.000 kr

Föreningen Hälsinge-Hambon

Ny hemsida och utveckling av IT

25.000 kr

Ede samfällighetsförening

Badbryggor

30.000 kr

Skästra Byaförening

Färdigställande av eldpallkojan i Skästra

37.000 kr

Järvsö Kulturförening

Ljud- och ljusteknik i teaterföreställning

70.000 kr

Järvsö hembygdsförening

Renovering av hembygdsgården, etapp 2

240.000 kr

Järvsö hembygdsförening

Ny midsommarstång till Stenegård

35.000 kr

Järvsörådet

Förstudie om att engagera fler ungdom i lokala aktiviteter

80.000 kr

Skästrateatern

Lokalanpassning inför föreställningen ”1943 - en svensk tiger”

50.000 kr

Västra Hälsinglands slöjdförening

Genomförande av Korgstämman 2023

25.000 kr

Våsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Ramsjö Bygderåd

Konferensutrustning i möteslokal

30.000 kr

Högkölen

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Färila-Kårböle jaktvårdskrets

Handikappanpassad toalett med ramp samt markarbeten vid skjutbanor

30.000 kr

Färilarådet

Delfinansiera anläggande av en discgolfbana i Valla

30.000 kr

Färila idrottsförening

Byta/reparera staket runt A-plan

55.000 kr

Färila fiskevårds­områdesförening

Inköp av en fyrhjuling

55.000 kr

Näsbergs fritidsklubb

Förbättra bryggan och badplatsen i Finnsjön

40.000 kr

Korskrogens Idrottsklubb

Utrustning som kan möjliggöra spolning av isbana

15.000 kr

Färila hembygdsförening

Ännu en etapp av fasadrenovering av Färila hembygdsgård

150.000 kr

Stocksbo Åbo Brinnasens Byalag

Bygga gapskjul och grillplats

40.000 kr

Öjung-Lillskogs FVO

Anpassning av stig för funktionshindrade

13.000 kr