Återrapport av bygdemedel - Vindkraft

Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts. Återrapporten efterfrågas av vindkraftsbolaget som betalar ut bygdemedlen, av kommunstyrelsen / fondstyrelsen som beslutar och av byalagen som föreslår fördelningen av medlen. Återrapporten kan skickas in så snart projektet är slutfört eller senast 15 februari året efter utbetalning. Om projektet inte är slutfört skickas istället en delrapport som beskriver vad som gjorts och vad som återstår.

Rapporteringen ingår i underlaget vid bedömning av kommande ansökningar från samma sökande. 

Vi påminner om villkoren nedan som intygades vid ansökan:

Intygande
Genom att underteckna detta dokument:

  • Intygar jag/vi att de uppgifter som lämnats i ansökan är sanningsenliga.
  • Lämnar jag/vi samtycke till automatiserad behandling av inlämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Förbinder jag mig/vi oss att slutredovisa genomförd investering/genomfört projekt till kommunen inom föreskriven tidsram.
  • Förbinder jag mig/vi oss att återbetala medel som använts i strid mot beviljat ändamål.
  • Förbinder jag mig/vi oss att sätta upp skylt eller anslag med information om att projektet delfinansierats med bygdemedel.

Vid frågor kontakta

Roland Hamlin
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se