Flytta hit ditt företag

Välkommen till Ljusdals kommun - här kan du kombinera företagandet med sköna naturupplevelser och en rik fritid.

Vid företagsetableringar är det mycket som behöver samverka. Närhet till marknaden, leverantörer, infrastruktur, rätt läge och tillgång till rätt personal kan vara avgörande för att lyckas. Vi har det rätta kontaktnätet och den kompetens som krävs för att hitta konstruktiva lösningar.

Vi ger dig en effektiv, kompetent och kostnadsfri konsultation som spar tid och ger goda förutsättningar för en framgångsrik etablering i vår vackra kommun.

Är du intresserad att etablera ditt företag i Ljusdal? Kontakta kommunens näringslivskontor, NärLjus, 0651-188 00 eller narljus@ljusdal.se