Mark och lediga lokaler

I Ljusdals kommun finns både lediga lokaler av varierande storlek och byggklar mark till mycket förmånliga priser. Kontakta gärna NärLjus med en första förfrågan, 0651-188 00 eller narljus@ljusdal.se

Fastighets-/markägare, så här gör du för att annonsera på denna sida:

Manual till dig som vill lägga in dina uppgifter: Manual för att skapa ett konto hos Objektvision , 3.4 MB.

Fungerar det inte eller du har andra frågor om sidan. Kontakta:
Objektvisions kundservice:
kundservice@objektvision.se
Telefon (växel): 0480-47 75 60

Här nedan finns länkar till fastighetsägarnas egna lediga objekt via Objektvision.

via ljusdal.se

via objektvision.se

via objektvision.se

Mark i kommunen

Ljusdals kommuns lediga tomter för bostäder och företags­etablering 

Privat mark för bostäder och företagsetableringar.

Tips!

Tänk på att byter du lokal för din verk­samhet bör du kolla upp bygglov och byggregler med Plan och bygg om:

Lokalen är godkänd för din typ av verksamhet

Uppsättning av skylt på fasad

Prata också med Miljökontoret och Räddningstjänsten om lokalen, då de har ett myndighets­­ansvar.