Näringslivsforum

Näringslivsforum bildades hösten 2021 och är ett forum där representanter från olika branschnätverk möter näringslivskontoret och ledande politiker i kommunen för gemensamma diskussioner om strategiska frågor.

Deltagande branschnätverk är:

  • Företagarna Ljusdal
  • Ljusdals mekanföretag ekonomisk förening
  • LRF kommungrupp
  • Destination Järvsö
  • Ljusdal i centrum ekonomisk förening
  • Sveriges åkeriföretag Gävleborg
  • Ljusdalsbygdens affärskvinnor. Make Business Powered by women, Ljusdal ekonomisk förening
  • Företagsgruppen i Los byaråd

Forumet möts ca 4 gånger per år och sammankallande för forumet är näringslivskontoret.

Har du synpunkter till vårt Näringslivsforum?

Kontakta näringslivskontoret, NärLjus 0651-188 00 eller narljus@ljusdal.se