Informationssäkerhet

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering.

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

Idag är samhället fyllt av tekniska lösningar som kan underlätta din vardag. Men klickar du på okända länkar eller öppnar okända bifogade filer kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk eller bifogad fil.

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad.

Arbetet med informationssäkerhet omfattar att införa och förvalta administrativa regelverk så som policys och riktlinjer, tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd med till exempel skal- och brandskydd. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt för att ge organisationens information det skydd den behöver.

Ljusdals kommun ger i samarbete med Ulricehamns kommun ut en broschyr som heter Digitalt Självförsvar och är en hjälp till självhjälp för mer medvetna val kring din digitala säkerhet.

Broschyren finns i både digital och tryckt upplaga och kommer att finnas tillgänglig på bland annat kommunens olika bibliotek.

Informations­säkerhets­samordnare

Pontus Svensson

pontus.svensson@ljusdal.se