Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen utan i första hand vara en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter och städer. De som bor på landsbygden kanske har en källare eller liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. En fastighetsägare kan vara privat, kommunal eller en bostadsrättsförening. Fastighetsägaren underhåller skyddsrummet.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har en karta över befintliga skyddsrum där du kan hitta det som ligger närmast dig. Om du noterar avvikelser från kartan över befintliga skyddsrum önskar MSB att bli meddelade om detta via mail: skyddsrum@msb.se

Skyddsrum används enbart i krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.

Relaterade sidor

Märkning för skyddsrum. Blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten.