Frågor och svar (FAQ) om eldningsförbud

Referens: Länsstyrelsen Gävleborg

Vad innebär ett eldningsförbud och vad gäller?

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Vad gäller för grillning på min tomt?

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Vad är en fast grillplats?

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten.

Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Vad gäller för friluftskök vid ett eldningsförbud?

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten.

Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök, men då ska dessa placeras på ett eldsäkert underlag.

Varför är det tillåtet att röka när det är eldningsförbud?

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda.

Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan det starta en brand.

Människor som röker ska alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i en burk eller motsvarande.

Finns det en översikt var eldningsförbud råder?

Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
På länsstyrelsens hemsida finns sidan:

Där ser du tydligt vart eldningsförbudet råder.

Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?

Håll dig uppdaterad genom den kommun, länsstyrelse eller räddningstjänst där du befinner dig.

Vilket lagstöd finns för att införa ett eldningsförbud?

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.