Välkommen till Ljusdals Kommun

Hitta snabbt

 • Det sammanträde som kommunfullmäktige i Ljusdal planerat att ha måndag den 20 maj är inställt på grund av för få ärenden.
  20 maj 2019
 • Statens Kulturråd ger varje år statsbidrag till kulturell verksamhet i landets skolor och Ljusdals kommun har i år beviljats 600 000 kr för ändamålet.
  16 maj 2019
 • Utbildningsnämnden har under dagen beslutat att stoppa intaget till årskurs 1 på Slottegymnasiets Naturbruksprogram inriktning djur, från och med höstterminen 2019.
  16 maj 2019
 • För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om sådan har beviljats, ska ansökan ha inkommit till skolskjutsansvarig senast den 31 maj.
  14 maj 2019
 • Ljusdals kommuns projekt med öppna förskolan som en plats för nyanlända mammors integration väcker uppmärksamhet på riksnivå. Onsdagen den 15 maj kommer därför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på besök. Kommunen har också sökt mer pengar för att kunna fortsätta projektet.
  10 maj 2019
Logotype för Facebook
Datum för EU-valet den 26 maj 2019

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll

Kommunens inflyttarservice