Meny
Sök

Välkommen till Ljusdals Kommun

Hitta snabbt

 • Ljusdals kommun minskade sin folkmängd under 2017. Men det var fler som flyttade till kommunen än som lämnade den under fjolåret.
  22 feb 2018
 • Ljusdals kommuns jobbprojekt för utlandsfödda har riksintresse. Under onsdagen och torsdagen besökte statliga Dua-delegationen och Sveaskog kommunens integrationsverksamhet.
  22 feb 2018
 • Kommunfullmäktiges sammanträde flyttas från den 26 februari till den 12 mars. Utöver sedvanlig behandling av beslutsärenden så kommer kommunrevisionen att informera om den fördjupade granskningen av genomförda investeringar inom Ljusdals Energi AB.
  21 feb 2018
 • Välkommen till vårens utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.
  21 feb 2018
 • Det finns nu utökade möjligheter för föreningar och andra aktörer att söka bidrag för kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga. Tidigare omfattade bidraget enbart sommarlovet, men nu kan det sökas för skolans alla lovdagar.
  20 feb 2018

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll

Kommunens inflyttarservice

Under våren har Ljusdals kommun ett försök med medborgarkontor i Järvsö

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320