Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

Populära e-tjänster

 • Öppna Förskolan bjuder in nyanlända kvinnor och mammor till samtal och samhällsinformation.
  17 jan 2020
 • Region Gävleborg delade 2019 för första gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Stipendiet kommer framgent att delas ut årligen, ett speciellt och fantastiskt tillfälle att fördjupa sig konstnärligt i Världsarvet.
  17 jan 2020
 • Arbetet med att organisera och starta nattvandringsverksamhet i Ljusdals kommun fortsätter. Nästa träff hålls på Församlingsgården i Ljusdal den 22 januari 2020 klockan 19:00.
  17 jan 2020
 • Just nu pågår flera utvecklingsarbeten i Ljusdals kommun. För Östernäsområdet är en förberedelse för sanering av förorenad mark i full gång.
  17 jan 2020
 • 1 juli 2020 ska kommunstyrelsens nya beredning för hållbar utveckling starta sitt arbete. Beredningens övergripande uppgift är att leda Ljusdals kommuns strategiska planering och arbete som rör hållbar utveckling.
  16 jan 2020
Logotype för Facebook

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll