Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

Populära e-tjänster

 • Fiskemöjligheterna är mycket goda i Ljusdals kommun. Vi har åtta fiskevårdsområden som arbetar ambitiöst med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. 
  28 maj 2020
 • Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Hur upplever du att Ljusdals kommun är att cykla i?
  27 maj 2020
 • För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om sådan har beviljats, ska ansökan ha inkommit till skolskjutsansvarig senast den 31 maj.
  27 maj 2020
 • Kulturstipendiet tilldelas Sture Collin, skulptören och konstnären. Kulturdiplomet tilldelas Örjan Hans-Ers, riksspelman.
  26 maj 2020
 • Världens hav förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme vi släpper ut.
  26 maj 2020
Logotype för Facebook

Information om covid-19

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll