Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

Populära e-tjänster

 • Förbud för försäljning och användning av musmedel med alfakloralos

  Användningsvillkoren för musmedel innehållande alfakloralos skärptes förra året, med anledning av de förgiftningsfall hos katter som då rapporterades från veterinärkliniker.

 • Information om elljusspåret och längdskidåkning i Los

  Förra veckans snöoväder och blåst medförde att drygt 20 stora tallar rasade över elledningarna och mellan ett antal belysningsstolpar på elljusspåret i Los. Av säkerhetsskäl stängdes elljusspåret snabbt av. Kommunens skogsförvaltare har tillsammans med Hamra Besparingsskog besiktat området och gjort...

 • Ny mötesplats för dig företagare!

  Nu erbjuder vi dig digital företagsservice på kvällstid!

 • Satsning på lokal mat genom ny handlingsplan

  Den 25 januari antog kommunfullmäktige Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030. Det visar en tydlig satsning på den lokala matens roll och ställning. Handlingsplanens syfte är att öka den lokala livsmedelsproduktionen och på så sätt uppnå högre sysselsättning, rikare odl...

 • Mindre avfall och mer återvinning i kommunens Kretsloppsplan 2021-2025

  I Kretsloppsplan 2021-2025 höjer Ljusdals kommun sina ambitioner om ett cirkulärt och avfallsbyggande arbetssätt. Planen innehåller åtgärder för att minska kommunens avfall och samtidigt öka återanvändning och återvinning av det avfall som ändå uppstår.

Information om covid-19

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll