Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Barn från Kulturskolan målar färgglada stora påskägg

  Kulturskolans drop-in Bild & form för barn i årkurserna 1-6 är i full färd med att designa och måla nya stora påskägg som snart ska pryda Ljusdal.

 • Morgonpromenad med landshövding Per Bill

  Under tisdagen gästades Ljusdals kommun av landshövding Per Bill. Dagen startade med en morgonpromenad, först till minnesmonumentet för FN-veteraner vid Kyrksjön, sedan vidare runt Östernäsområdet och genom köpingen till Kommunhuset.

 • Ändring av benämningen brukare

  Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen brukare om personer som exempelvis är beviljade stöd enligt socialtjänstlagen eller LSS, lagen om stöd och service.

 • Investeringsbudget beslutad för nya Ämbarbo förskola

  Den 28 mars beslutade kommunfullmäktige om en ny investeringsbudget på 38 286 000 kronor för nya Ämbarbo förskola, det vill säga för utbyggnad och ombyggnad av nuvarande Gläntans förskola i Ämbarbo, Ljusdal.

 • Serviceplan för kommersiell service i glesbygden

  Kommunfullmäktige har antagit styrdokumentet Serviceplan 2022-2026. Serviceplanen beskriver kommunens insatser för att främja kommersiell service i kommunens glesbygdsområden, bland annat genom uppdrag till butiker i glesbygd att ansvara för varuleveranser till invånare med särskilda behov.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Kvinnojouren tilldelas stipendium och Röda Korset ett hedersdiplom

  Frivilligstipendiet 2021 tilldelas Kvinnojouren Viljan och Ljusdal-Järvsö Rödakorskrets tilldelas ett hedersdiplom. Under torsdagseftermiddagen räcktes stipendiet och hedersdiplomet tillsammans med blommor över av omsorgsämndens ordförande László Gönczi (MP).

 • Handläggning för bygglov pågår

  Just nu pågår intensivt arbete med att handlägga alla bygglovsansökningar som kommit in till kommunens plan- och byggenhet. Senast 1 mars skulle komplett bygglovsansökan vara inlämnad för att bygglov och startbesked ska vara klart till sommaren.

 • Detaljplanerna för Östernäsområdet i Ljusdal har upphävts av Mark- och miljödomstolen

  Den 30 november 2020 antog kommunfullmäktige detaljplaner för östra och västra delarna av Östernäsområdet i centrala Ljusdal. Syftet med detaljplanerna var att utveckla Östernäsområdet med blandad bebyggelse, exempelvis med bostäder, handel och omsorg.

 • Utbildning för framtiden - en digital utbildningsmässa

  Utbildning för framtiden heter den digitala utbildningsmässan som startar den 21 mars och pågår hela vecka 12. Där visar norra Sveriges utbildningsanordnare sina yrkeshögskoleutbildningar och högskole- och universitetsutbildningar. Nytt för i år är att mässan har en on demand-lösning, det vill säga att intresserade kan ta del av mässan när som helst.

 • Järvsöklackens naturreservat utökas

  Kommunstyrelsen har beslutat om en utökning av Järvsöklackens naturreservat med knappt en hektar, 10 000 kvadratmeter. Utökningen görs framför allt att säkerställa att tillräcklig mark finns skyddad i anslutning till entrén vid parkeringen där vandringsleden till toppen av Järvsö klack startar.

 • Ljusdals kommun avyttrar alla finansiella placeringar med Rysslandsexponering

  Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Ljusdals kommun sålt eller omplacerat alla värdepapper exponerade mot Ryssland. Under dagen fick kommunstyrelsen en återrapport i ärendet av ekonomichef Eric Carlsson.

 • Nationell vaccinationsvecka ska få fler att vaccinera sig mot covid-19

  Vecka 11, mellan den 14 och 20 mars 2022, arrangeras en nationell vaccinationsvecka med syfte att få fler att vaccinera sig mot covid-19.

 • Granar avverkas längs gång- och cykelvägen nedanför värmeverket vid Kyrksjön i Ljusdal

  Från mitten av nästa vecka, vecka 11, ska granarna nedanför värmeverket avverkas för att gynna beståndet av blåsippor som finns på platsen. Avverkningen beräknas ta två dagar och vara klart i slutet av vecka 11.

 • Internationella kvinnodagen, varför finns den?

  Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars varje år för att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors sämre livsvillkor i jämförelse med mäns livsvillkor världen över. Det handlar bland annat om det systematiska underordnandet av kvinnor i samhället, oavsett land, hudfärg och klass.

 • Hållbart arbetsliv i Ljusdal: För vuxna med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning

  Arbetsmarknadsenheten, AME, har nyligen startat projektet Hållbart arbetsliv i Ljusdal, som vänder sig till vuxna som lever med psykisk ohälsa eller med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna ska bland annat ge deltagarna vägledning att både hitta och behålla ett arbete.

 • Ljusdal, en förebild för Signs of Safety inom Individ- och Familjeomsorgen

  Signs of Safety är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med familjer när det handlar om barn- och ungdomsvård. Under en digital nationell konferens hösten 2021 höll två medarbetare föredrag om hur Signs of Safety förts in hos socialtjänsten i Ljusdals kommun. De fick beröm för hur de jobbat och många kommuner har hört av sig efter konferensen med frågor om råd och tips.

 • React-EU Ung Nystart: För unga som blivit arbetslösa under pandemin

  Coronapandemin har gjort avtryck på stora delar av samhället och bland annat lett till att många har förlorat sina jobb. Hos AME i Ljusdal har ett projekt nyligen startat som vänder sig till unga upp till 24 år. Insatserna handlar om att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden.

 • Ljusdals kommun köper Tallåsens förskola

  Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska köpa fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet, för tre miljoner kronor. Ett långsiktigt behov av förskola i Tallåsen samt lägre årskostnader är två av skälen till köpet.