Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Unikt samverkansprojekt för platsutveckling i Hälsingland

  Nu inleder de tre Hälsingekommunerna Ovanåker, Ljusdal och Bollnäs sitt arbete med hållbar platsutveckling utifrån Biosfärområde Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar.

 • Risk för vattenbrist i länet kan påverka hushåll med egen brunn

  Med anledning av SMHI:s varning för vattenbrist i små vattenmagasin i Gävleborgs län meddelar Ljusdal Energi på sin hemsida att detta kan påverka hushåll med egen brunn.

 • Lokal träbyggnadsstrategi ska upprättas

  Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla en motion från Maud Jonsson (L) om att en lokal träbyggnadsstrategi ska upprättas.

 • Intern visselblåsarfunktion ska inrättas i kommunen

  17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen, i kraft i Sverige. Lagen innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning. Kommunfullmäktige har beslutat att en intern visselblåsarfunktion ska inrättas.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Förbjudet att dumpa trädgårdsavfall på markområden utanför den egna tomten

  Att slänga trädgårdsavfall i skogen eller på andra markområden utanför den egna tomten räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott enligt miljöbalken. Årligen tvingas kommunen sanera nedskräpade områden vilket kostar mycket tid och onödiga skattepengar.

 • Förändrade öppettider hos omsorgens handläggarenhet

  Under semesterperioden vecka 26 - 32 (27 juni - 14 augusti) kommer handläggarenhetens mottagningstelefon ha förändrade öppettider.

 • Gatubelysning släckt 23 maj till 20 juli

  Under de ljusa sommarnätterna från 23 maj till 20 juli är gatubelysningen släckt runt om i kommunen. På så sätt bidrar kommunen till att spara både energi och miljö.

 • Låga flygningar i länet

  Från den 23 maj till slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg geofysista flygmätningar.

 • Paus i fäbodbruket sommaren 2022

  Fäbovallen kommer hållas stängd under sommaren 2022, men det finns en förhoppning om att kunna öppna vallen igen nästa sommar.

 • Hittaut tillbaka i Ljusdal

  Den 19 maj klockan 18.00 lanseras Hittaut i Ljusdal för andra året i rad, den här gången med ännu fler kartor, områden och checkpoints än tidigare.

 • Marita Wikström ny enhetschef för boende för ukrainska flyktingar

  I dagarna har tidigare biträdande förvaltningschef Marita Wikström tillträtt som enhetschef för boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet, det vill säga flyktingar från Ukraina.

 • Lokala mathantverkare uppmärksammades på Gävle slott

  På temat Svenska landskapsrätter samlades mathantverkare under en länsmiddag på residenset i Gävle den 13 maj. Landshövding Per Bill ville uppmärksamma mathantverkare från vårt län som har gjort avtryck på hemmaplan. Från Ljusdals kommun var Lotta Persson från Lotta-Boden i Los, maken Roger Persson samt representanter för Ljusdals kommun inbjudna.

 • Extern utredning av eventuellt sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund

  Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en extern utredning och analys av Slottegymnasiets och Komvux eventuella sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund. Underlaget ska presenteras för kommunstyrelsen före sommaren.

 • Önskevecka i kommunens skolrestauranger

  Den 16-20 maj är det önskevecka i kommunens alla skolrestauranger. Då serveras de allra populäraste rätterna som elever från förskoleklass till gymnasiet själva har röstat fram.

 • Fågelsjö Gammelgårds organisation ska utredas

  Organisationen vid kommunägda Fågelsjö Gammelgård, världsarvgården Bortom Åa, ska utredas. Kommunchefen, som fått uppdraget av kommunstyrelsen, ska redovisa resultatet till kommunstyrelsen senast september 2022.

 • Ljusdals kommun ska etablera ett Kontaktcenter

  För att säkra hög service gentemot medborgarna samt för att hantera kommunens telefonväxel, reception och andra viktiga medborgartjänster, har kommunstyrelsen beslutat att ett Kontaktcenter ska etableras i Kommunhuset i Ljusdal.

 • 30 aktörer får bygdemedel från vindparkerna Svartvallsberget, Högkölen, Våsberget och Sörby

  Bygdemedel från vindkraft är pengar som vindkraftsbolagen tilldelar föreningar och andra aktörer som på olika sätt ska användas för att utveckla bygden. Nyligen har beslut fattats om vilka aktörer som tilldelas 2022 års bygdemedel från vindparkerna Svartvallsberget, Högkölen, Våsberget och Sörby.

 • Webbinarie om solel

  Funderar du på att investera i solceller? Torsdagen den 12 maj mellan klockan 08.00 - 09.00 kan du ta del av praktiska tips från solelsföreläsare Lars Andrén.

 • Geoteknik genomförs på Östernäsområdet

  Man har startat upp en geoteknisk undersökning vid Östernäs­området. Man kommer i första hand utföra hejarsondering vilket innebär att man gör en grov bedömning av jordlagerföljd och bedömning av förväntade pållängder för slagna spetsburna pålar.

 • Ändrade öppettider på servicekontoret

  Servicekontoret i Ljusdal har ändrade öppettider följande datum:
  Onsdag 25 maj kl. 10.00 - 14.00, stängt för lunch mellan kl. 12.00 - 13.00. Fredag 27 maj är det stängt hela dagen.


 • Valkansliet söker valarbetare till höstens val 2022

  Uppdatering 31 maj 2022: Vi vill tacka för alla ansökningar som kommit in. Nu har vi tillräckligt med valarbetare.Genomförande av säkra och trovärdiga val till de politiska församlingarna är en av demokratins förutsättningar. Inför valet den 11 september i höst behövs ett antal nya röstmottagare. Det behövs även personal för andra uppgifter i samband med valet.

 • Kommunen söker föreningar som vill ansvara för småskalig odling

  Ljusdals kommun har gjort en intresseundersökning för småskalig odling som visar att 52 personer är intresserade av att börja odla på kommunens mark.