Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Budget 2023 med plan för 2024-2025 slutligt fastställd av nya kommunfullmäktige

  Under gårdagskvällen fastställde kommunfullmäktige Budget 2023 med plan för 2024-2025. Ett inriktningsbeslut för budgeten hade tagits i juni i år men eftersom det är valår ska nyvald kommunfullmäktige fastställa slutlig budget i november, vilket nu gjorts.

 • Konst som minnesgåva till kommunanställda som arbetat 25 år

  Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda som arbetat 25 år. Bifallet innebär att urvalet utökas med möjligheten att välja konst av lokala konstnärer.

 • Presentkort Ljusdal möjligt att få som minnesgåva från Ljusdals kommun

  Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda. Bifallet innebär att urvalet av minnesgåvor utökas med Presentkort Ljusdal. Minnesgåvor delas ut exempelvis vid medarbetares pensionering och vid avslut efter 15 års anställning eller mer.

 • Avstyrkt ansökan för vindkraftpark Skarpen

  Kommunfullmäktige har beslutat att i enlighet med miljöbalken 16 kap. 4§, avstyrka, säga nej till, OX2 AB:s ansökan gällande uppförande och drift av gruppstation för vindkraft inom projektområde Skarpen beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn Tevansjö.

 • Avstyrkt ansökan för vindkraftpark Grubban

  Kommunfullmäktige har beslutat att i enlighet med miljöbalken 16 kap. 4§ avstyrka, säga nej till, OX2 AB:s ansökan gällande uppförande och drift av gruppstation för vindkraft inom projektområde Grubban beläget norr om Gåssjö, nordväst om Tevansjö.

 • Välfärdsstrategi Gävleborg - för samverkan inom Nätverk Välfärd

  Kommunfullmäktige har antagit Välfärdsstrategi Gävleborg, ett politiskt dokument som ska ge en långsiktig inriktning för samverkan inom välfärdsområdet på länsnivå till och med 2030. Det övergripande målet med välfärdsarbetet är förbättrad folkhälsa.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Ökad trygghet i fokus för Medborgarlöfte 2022-2024

  Ljusdals kommun och Polisen samverkar sedan 2016 i ett åtagande som kallas Medborgarlöfte. Under måndagen skrevs Medborgarlöfte 2022-2024 under av lokalpolisområdeschef Karl von Krusenstjerna och Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande.

 • Ljusdal bäst bland Gävleborgs kommuner i Hemtjänstindex 2022

  Hemtjänstindex är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Sammanräknat år 2022 ligger Ljusdals kommun på plats 41 av 290, bäst bland kommunerna i hela Gävleborgs län.

 • Tips från räddningstjänsten inför advent

  I adventstider tänder vi gärna levande ljus i hemmen. De ger en trivsam känsla men innebär samtidigt ökad risk för bostadsbränder. Här tipsar Ljusdals räddningstjänst om hur man kan undvika brand i hemmet.

 • Förbättrad vård för patienter i livets slut

  Ljusdals kommun var den första kommunen i Gävleborgs län som under 2019 påbörjade arbetet med att utbilda all omvårdnadspersonal i NVP, Nationell vårdplan i palliativ vård. Arbetet pausades under pandemin, men har nu återupptagits.

 • Förtal mot kommunanställd polisanmäls

  Under den gånga veckan har en kommunanställd utsatts för vad arbetsgivaren anser är förtal och hot i sociala medier. Idag har Ljusdals kommun polisanmält det inträffade.

 • Dags att söka resor med färdtjänst och riksfärdtjänst över jul och nyår

  Nu är det hög tid att planera och ansöka om resor med färdtjänst och riksfärdtjänst över jul- och nyårshelgerna.

 • Hej förälder! Tillsammans kan vi göra fordonsmiljöerna tryggare

  Att samlas kring motorfordon har blivit ett sätt att umgås för barn, ungdomar och unga vuxna. Många har kul och är städade, samtidigt är socialtjänstens fältare och polisen oroade för det tråkiga som händer i fordonsmiljöerna. Större uppslutning från föräldrahåll skulle göra skillnad.

 • Avtal tecknat med extern konsult för gymnasie- och vuxenutbildningsutredning

  Företaget Ensolution AB har fått i uppdrag av Ljusdals kommun att genomföra en utredning av Hälsinglands utbildningsförbunds erbjudande till Ljusdals kommun om att ansöka om medlemskap i samma förbund. Den förstudie som låg till grund för erbjudandet ska analyseras samt att en jämförande analys ska genomföras om alternativet att samverka med minst två andra kommuner gällande gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Uppdraget ska påbörjas snarast.

 • Hundvänner - se hit!

  Är du villaägare och har en soptunna ståendes längs vägen? Då kan du hämta ut en gratis dekal från oss på Ljusdals kommun, som visar att det är okej att slänga hundbajspåsen där.

 • 65 000 kronor till Ljusdals Orienteringsklubb för Hittaut 2023

  Efter en ansökan från Ljusdals Orienteringslubb har kommunstyrelsen beslutat att anslå 65 000 kronor till klubben för att arrangera Hittaut 2023. Nyhet inför nästa år är att Los kommer att omfattas.

 • Välkommen till kommunarkivets utställning

  På Arkivens dag den 12 november öppnar Ljusdals kommunarkiv en utställning på biblioteket i Ljusdal.

 • Drogen 3-CMC allt vanligare bland ungdomar

  Ljusdals kommun och Polisen har uppmärksammat att drogen 3-CMC, oftast kallad synt eller kristaller, används i en oroväckande utsträckning bland ungdomar i Ljusdals kommun.

 • Välkommen på föreläsning – tema kognitiva sjukdomar

  Onsdagen den 30 november bjuder Ljusdals kommun och Ljusdals demensförening in till en kväll för att uppmärksamma ämnet kognitiva sjukdomar (demenssjukdomar).

 • Ledig mark på Bränta industriområde

  På industriområdet finns möjlighet till industritomter av olika storlekar för olika typer av verksamheter.

 • Tesla supercharger är nu i bruk

  Fredagen den 4 november monterades Tesla laddstationer vid parkeringen längs med Norra Järnvägsgatan.

 • Olle Björk kör utrustning till Ukraina

  I helgen ska sju fordon lastade med bland annat sjukvårdsutrustning, stationskläder och larmställ påbörja resan till staden Lviv i Ukraina. Olle Björk, insatsledare vid Ljusdals räddningstjänst, ska köra ett av fordonen.

 • Skrivelse till SJ med anledning av inställda morgontåg till Stockholm

  Idag den 3 november skickar Hälsinglands samlade politiska ledning en skrivelse till SJ. Skrivelsen uttrycker missnöje och oro gällande inställda morgontåg till Stockholm samt yrkar på ett återupptagande av avgången klockan 05.24 från Ljusdal.

 • Ljusdals kommun och Arbetsförmedlingen i samverkansavtal

  Arbetsförmedlingen och Gävleborgs alla kommuner ska ingå i samverkansavtal för snabbare etablering i arbetslivet för långtidsarbetslösa. Den 24 oktober skrevs avtalet under av Ljusdals kommunchef Nicklas Bremefors och Mohamed Chabchoub, regionchef Arbetsförmedlingen Gävleborg.

 • Gunga för rullstolsburna ska installeras

  Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen.

 • Riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg

  Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande att ta fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret för arbetstagare inom vård och omsorg.

 • Kommunfullmäktiges nya presidium har valts

  Vid gårdagens sammanträde valde kommunfullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026.

 • Delårsrapport 2022 godkänd, resultat 85,1 miljoner

  Det ekonomiska resultatet för perioden januari till augusti 2022 uppgår till 85,1 miljoner kronor och prognosen för helåret 2022 uppgår till 56,5 miljoner kronor. Under gårdagskvällen godkände kommunfullmäktige delårsrapporten per 31 augusti samt helårsprognos för 2022.