14. Arenan

"Arenan" består av två separata delar, rinken och portalen.
Rinken består av Bjärlövsgranit och bassängens botten utgörs av svart och grå gatsten och har en diameter på 4 meter. Portalen består av Ljusdalsgranit. Bronsfigurerna är gjutna i brons.Med "Arenan" vill Sture Collin återknyta till det vilda 40- och 50-talet. En påminnelse om Riotorgets historia då det var en plats för cirkus, knäppupprevyer och 1:a maj-firande. Ibland var det också pjäxdans på torget. Dessa externa besök gav liv åt stadens centrum. Portalen symboliserar en cirkusentré och bronsfigurerna, ska symbolisera fyra av de "sju dödssynderna" nämligen girighet, lättja, högmod samt vrede.

"Arenan" består av en sluten cirkel — fungerande som en bassäng med strömmande vatten.

Skulpturgruppen uppfördes i samband med Konstprojekt Ljusdal "Ge uttryck åt Ljusdal" 1995.

Babianansiktet och kråkan, vilka är placerade på portalen, kom till i samband med "Skulpturutställning i det fria" 1998.

Konstnär: Sture Collin
Plats: På Riotorget
År: 1995