44. Siren-Eldfågel

"Siren-Eldfågel" är skapad i stengodslera och glaserad med rödorange glasyr.Inspiration till konstverket fick konstnären genom associationer till ordet siren, fart, utryckning, hjälpande händer. Färgspråket är eldens: rött, orange och sotsvart.

"Siren - Eldfågel" associerar på det symboliska planet till Fågel Fenix, en äldre symbol för Brandkåren samt den grekiska mytologins kvinnoväsen, sirenerna, som givit upphov till ordet siren. Konstnären ville skapa ett positivt, starkt och uttrycksfullt konstverk åt Räddningscentralen i Ljusdal som en hyllning till den yrkeskår som har som sitt uppdrag att rädda medborgarna i nödsituationer.

Konstverket tillkom i samband med tillbyggnationen av Räddningscentralen i Ljusdal.