17. Hildur och Helmer

"Hildur & Helmer" utgörs av två skulturgrupper och består av betong som gjutits och färgats. Vardera figur är 230 cm hög och väger ett halvt ton.Skulpturgrupperna "Hildur & Helmer" förstärker gaturummet där de dyker upp och bryter av Järnvägsgatans långsträckning. Tanken är att "befolka" Ljusdal -individualism i samverkan. Skulpturerna symboliserar dessutom arbetslivet i Ljusdal, med motiven hämtade från Ljusdals basnäringar -skog, flottning, sågverk och järnväg. Inspiration till skulpturerna hittade Katarina i gamla böcker. Namnet är hämtat från en man som var flottare i Ljungan -Helmer och hans hustru Hildur.

Skulpturgrupperna uppfördes i samband med Konstprojekt Ljusdal "Ge uttryck åt Ljusdal".

Konstnär: Katarina Jönsson
Plats: Norra Järnvägsgatan på parkeringen framför gamla tingshuset
År: 1994