48. Väktare

"Väktare" består av tre bronsskulpturer där en är placerad på en stenpelare och två sitter på väggen på var sina sidor av ingången.I Djurhuset finns en djuravdelning med smådjur, bland annat ödlor, fiskar, kaniner och burfåglar. Med tanke på de olika djur som finns i huset så kom konstnärern att tänka på leken "Fågel, fisk och mittemellan".

De djur som konstnären här har avbildat är ett "mittemellan" djur, något slags tassdjur. Den har fått formen av en sfinx i sin egenskap av väktare.

Det finns även text på bröstet på varje skulptur som delvis är en rebus.

Konstnär: Margareta Danhard
Plats: Vid ingången till Djurhuset på Slottegymnasiet
År: 2000