Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Ny regional strategi för hållbar turism

  Den 22 februari beslutade regionfullmäktige om en ny strategi för turism och besöksnäring i länet för åren 2024 till 2030. Region Gävleborg har lett arbetet tillsammans med länets kommuner med att ta fram denna gemensamma strategi mot en hållbar utveckling av turism och besöksnäring.

 • Positivt ekonomiskt resultat för Ljusdals kommun 2023

  Idag presenterade kommunens ekonomichef Eric Carlsson det preliminära bokslutet 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det visar på ännu ett starkt ekonomiskt år med 44 miljoner kronor i resultat.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Vill du bli kontaktfamilj?

  Ljusdals kommun söker er, eller dig, som vill bli kontaktfamilj eller kontakperson för ett barn eller en ungdom.

 • Elevrådet ordnade ny kafeteria

  Elevrådsrepresentanter på Stenhamreskolan i Ljusdal tyckte att kafeterian på skolan behövde ett ansiktslyft. En önskan som kulturenheten, AME och utbildningsförvaltningen tog fasta på och gjorde till verklighet.

 • Valfunktionärer sökes

  Kan du arbeta som funktionär vid EU-valet den 9 juni 2024? Ett korrekt genomförande av valet är en viktig fråga för att bevara demokratin, och det kräver i Ljusdals kommun ca 120-140 funktionärer varje gång det är valdag.

 • Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun har tilldelats stödjande insatser till nyanlända

  Att få en likvärdig skolgång för alla kommunens elever är ett fortsatt arbete för utbildningsförvaltningen. Nu tilldelas de pengar för att stärka nyanländas lärande.

 • Erbjudande om halkskydd för äldre

  För att förebygga fallolyckor erbjuder nu Ljusdals kommun kostnadsfria halkskydd (broddar) till invånare som är 65 år och äldre.

 • Bidrag till energieffektivisering i småhus - så funkar det!

  Energi- och klimatrådgivningen och Länsstyrelsen Gävleborg reder ut frågetecken kring bidraget i ett kostnadsfritt webbinarium.

 • Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till dig som är pensionär

  Är du pensionär eller känner du någon som är det? Pensionärer har möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten.

 • Vad vill du se i framtidens Stavsätter?

  Hösten 2023 ansökte två privata intressenter om att göra detaljplaner i området Stavsätter i Ljusdal. Avsikten i ansökningarna är att utveckla området för fler etableringar. Nu påbörjas en undersökning av hela området via ett så kallat planprogram.

 • Dags att ansöka om bygdemedel

  Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser.

 • Inbjudan till medborgardialog om Ljusdals kommuns nya miljö- och klimatprogram

  Tisdagen den 20 februari bjuder Ljusdals kommun in till medborgardialog gällande vad du som bor och verkar i kommunen anser är de stora utmaningarna inom miljö- och klimatområdet och vad vi behöver göra åt det.

 • Medborgarförslag ersätts av e-förslag

  Om du vill vara med och påverka kommunens utveckling har du tidigare kunnat skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige. Nu kan du stället skicka in ett e-förslag.