Resultat livsmedelskontrollen 2021

Ljusdals kommun hade totalt 300 stycken registrerade livsmedelsverksamheter under föregående år, varav 31 upphörde och 45 nya registrerades. Totalt utfördes 355 livsmedelskontroller.

Typ och antal av offentlig kontroll
Antal planerade kontroller: 220
Antal uppföljande kontroller: 132
Antal händelsestyrda kontroller: 4
varav föranmälda kontroller: 180 och oanmälda kontroller: 175

Den planerade kontrollens resultat
Kontroller med anmärkning: 153
Kontroller utan anmärkning: 68

Typ och antal vidtagna åtgärder
Beslut om föreläggande: 33
Beslut om föreläggande med vite: 3
Beslut om förbud: 3
Beslut om förbud med vite: 1
Beslut om stängning: 1

Antal utfärdade sanktioner
Sanktionsärenden: 1

Rapportering till Livsmedelsverket

Uppgifter om kommunens livsmedels- och dricksvattenkontroll rapporteras årligen in till Livsmedelsverket. Tillsammans med rapporteringen från andra kommuner och länsstyrelser samt Livsmedelsverkets kontrollavdelning, ger uppgifterna en samlad bild av hur livsmedelskontrollen fungerar i Sverige. Detta rapporteras sedan vidare till EU.