Tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, exempelvis på en marknad eller ett event? Då kan du behöva registrera det hos Bygg och Miljö. Vill du sälja via en REKO-ring? Läs mer nedan om vad som gäller.

Redan registrerad

Om din livsmedelsverksamhet redan är registrerad hos Bygg och Miljö använder du blankett för anmälan om ändring för att anmäla att du även säljer på event och liknande.

Är du registrerad i en annan kommun behöver du inte registrera din verksamhet igen. Det räcker att du är registrerad i den kommun din verksamhet huvudsakligen utgår från. Däremot ska du kunna visa upp ett aktuellt registerutdrag eller liknande vid en eventuell livsmedelskontroll.

Inte registrerad

Alla som hanterar eller säljer livsmedel ska registreras hos Bygg och Miljö om verksamheten sker tillräckligt regelbundet och organiserat. Det gäller inte bara företag registrerade hos skatteverket utan även föreningar, privatpersoner eller kommunen. Bygg och Miljö kommer att göra en bedömning om du uppfyller kraven för registrering eller ej. Registrera gör du genom att fylla i blankett för Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.

Livsmedelskontroll vid tillfällig livsmedelsverksamhet

Bygg och Miljö kan komma att göra kontroll vid tillfälliga livsmedelsverksamheter. Vid kontrollen tittar vi på om du kan hantera livsmedlen på ett säkert sätt. Detta innebär bland annat att se om du har nödvändig utrustning på försäljningsplatsen som t.ex. tillgång till hygienisk tvättning och torkning av händer, möjlighet att hålla kalla livsmedel kylda och varma livsmedel tillräckligt varma.

Läs mer om regler för rörliga och/eller tillfälliga lokaler (t.ex. tält, marknadsstånd och mobila försäljningsfordon) i bilaga II, kapitel III i Förordning (EU) 852/2004.

REKO-ring

Privatpersoner får sälja eller ge bort en begränsad mängd av sina egna primärprodukter (t.ex. ägg, fisk, frukt, grönsaker, bär, svamp, honung) några gånger per år utan att registrera sig hos Länsstyrelsen (undantag finns för viltkött, murklor och groddar). Som privatperson ansvarar man däremot alltid för att livsmedlen är säkra (se artikel 14 förordning (EG) nr 178/2002).

Säljer man mer än en begränsad mängd och oftare än några gånger per år av sina egna primärprodukter ska man vara registrerad hos Länsstyrelsen. Läs mer om vilka mängder som får säljas innan registrering hos Länsstyrelsen behöver ske här.

Säljer man förädlade produkter, t.ex. ost, korv, bröd, mjöl, saft ska man vara registrerad hos kommunen om det sker tillräckligt ofta.

Ha alltid med ditt beslut om registrering vid utlämningsstället!