Speciella livsmedelsverksamheter

Vill du ha livsmedelsverksamhet hemma, sälja på facebook, bedriva UF-företg eller sälja på REKO-ring. Läs mer nedan om vad som gäller.

Livsmedelsverksamhet hemma

Du får driva ett livsmedelsföretag i ditt hem om du kan göra det på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Bra att tänka på om du vill ha livsmedelsverksamhet hemma:

  • Köket och andra utrymmen som du använder för verksamheten ska uppfylla kraven för livsmedelslokaler. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska till exempel vara i gott skick och vara lätta att rengöra.
  • Privata livsmedel, och privat hantering av livsmedel, ska gå att skilja från verksamhetens. Detta för att minimera att allergener, bakterier eller virus ska spridas mellan varandra.
  • Producera aldrig livsmedel till din verksamhet om någon i hushållet är sjuk.
  • Köket måste rengöras noga innan du producerar livsmedel till din verksamhet.
  • Om du har husdjur måste du kunna säkerställa att de inte kan föra bakterier till arbetsytorna där livsmedel hanteras.
  • Om du har eget dricksvatten som används i verksamheten kan du behöva registrera dricksvattnet separat. Läs mer här.

Försäljning på t.ex. facebook

Om du ska sälja livsmedel via hemsida, app eller sociala medier, exempelvis sälja bakverk på sociala medier eller erbjuda dig att baka tårtor eller göra catering till mindre fester behöver du registrera det hos Bygg och Miljö.

Det gäller även om du inte har ett eget lager och fysiskt hanterar livsmedel, utan är en mellanhand.

Läs mer om vad du behöver tänka på vid den här typen av försäljning här.

UF-företag

Om du går i gymnasiet och ska starta ett UF-företag som ska hantera livsmedel kan du behöva registrera dig hos Bygg och Miljö om verksamheten sker tillräckligt regelbundet och organiserat. Kontakta alltid oss innan du startar din verksamhet så gör vi en bedömning om du behöver registrera ditt företag eller inte.

Även om du inte behöver ha ditt UF-företag registrerat så är du alltid ansvarig för att det du släpper ut på marknaden, dvs det du säljer och/eller skänker, är säkra livsmedel, enligt artikel 14 i EU-förordning 178/2002.

Om du sedan ska fortsätta din livsmedelsverksamhet efter gymnasiet kan du behöva registrera din verksamhet hos Bygg och Miljö.

REKO-ring

Privatpersoner får sälja eller ge bort en begränsad mängd av sina egna primärprodukter (t.ex. ägg, fisk, frukt, grönsaker, bär, svamp, honung) några gånger per år utan att registrera sig hos Länsstyrelsen (undantag finns för viltkött, murklor och groddar). Som privatperson ansvarar man däremot alltid för att livsmedlen är säkra (se artikel 14 förordning (EG) nr 178/2002).

Säljer man mer än en begränsad mängd och oftare än några gånger per år av sina egna primärprodukter ska man vara registrerad hos Länsstyrelsen. Läs mer om vilka mängder som får säljas innan registrering hos Länsstyrelsen behöver ske här.

Säljer man förädlade produkter, t.ex. ost, korv, bröd, mjöl, saft ska man vara registrerad hos kommunen om det sker tillräckligt ofta.

Ha alltid med ditt beslut om registrering vid utlämningsstället!