Matförgiftning, allergisk reaktion och klagomål

Matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit sjuk av mat eller dryck som du har köpt eller blivit serverad i Ljusdals kommun är det viktigt att du anmäler det till Bygg och Miljö så snart som möjligt så att vi kan utreda och i bästa fall förhindra att fler drabbas.

Symptom på matförgiftning kan vara illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån någon timme efter det att man ätit till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Uppsök gärna en vårdcentral så snart som möjligt för provtagning för att, om möjligt, konstatera vad som orsakat matförgiftningen.

Finns det rester kvar av maten? Spara det i kylskåpet i sådana fall.

Du anmäler misstänkt matförgiftning via e-tjänsten för anmälan om matförgiftning eller kontakta Bygg och Miljös avdelning för livsmedelskontroll.

Det går bra att vara anonym men vi uppskattar gärna i så fall att du ringer direkt till en livsmedelsinspektör så att vi har möjlighet att få svar på fler frågor. Tänk på att anonyma anmälningar kan vara svåra att utreda.

Allergisk reaktion

Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att leverera säkra livsmedel. Om du serverats eller köpt ett livsmedel som du reagerat på trots att du informerat om din allergi har livsmedelsföretagaren (till exempel en restaurang eller ett café) begått ett fel. Oftast är felet helt omedvetet och beror på kontaminering (att varor ”smittat” varandra) och brister i kunskap.

Det är viktigt att anmäla dessa reaktioner för att Bygg och Miljö ska kunna göra en utredning och incidenter undvikas i framtiden.

Gör även en anmälan om du inte fått någon allergisk reaktion, men har uppmärksammat en osäkerhet vid serveringen och kunnat få en möjlig reaktion.

Anmälan gör du via www.anmälmaten.nu eller kontakta Bygg och Miljös avdelning för livsmedelskontroll.

Det går bra att vara anonym men vi uppskattar gärna i så fall att du ringer direkt till en livsmedelsinspektör så att vi har möjlighet att få svar på fler frågor. Tänk på att anonyma anmälningar kan vara svåra att utreda.

Klagomål

Som konsument upptäcker man ibland brister i livsmedelshanteringen på t.ex. restauranger eller i butiker. Det kan vara brister i hygien eller märkning av livsmedelsprodukter eller livsmedelsfusk som t.ex. ompaketering av utgångna varor.

Kontakta Bygg och Miljös avdelning för livsmedelskontroll här om du upptäcker brister så tar vi upp det i livsmedelskontrollen.