Eget dricksvatten

Har du livsmedelsverksamhet med eget vatten? Eller är ni en större vattenförening? Här hittar du information om vad som gäller kring registrering av egen vattenanläggning.

När behöver eget dricksvatten vara registrerat?

En vattenanläggning behöver vara registrerad om den tillhandahåller:

  • i genomsnitt 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten, till exempel en vattenförening.
  • dricksvatten till en livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, café, livsmedelsproduktion.
  • dricksvatten till en offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
  • dricksvatten till kommersiell verksamhet till exempel uthyrning av stugor, båt eller gästhamn.
  • om du hyr ut bostäder till fler än 2 hushåll eller kan ta emot fler än 8 gäster

Detta gäller ifall din verksamhet använder vattnet till matlagning och dryck (du kan använda vattnet till städning, disk, handtvätt etc utan krav på registrering).

Känner du dig osäker på om du ska registrera ditt dricksvatten, kontakta livsmedelskontrollen.

Använder du vattnet från egen brunn endast för privat bruk behöver du inte registrera brunnen. Du ansvarar själv för att kvaliteten är bra.

Registrera dricksvatten

Om ditt vatten uppfyller kraven för registrering fyller du i blankett för Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

När Bygg och Miljö fått in en anmälan kommer en bedömning göras om verksamheten ska registreras och ett beslut om registrering kommer i så fall att skickas ut.

Bygg och Miljö tar ut en avgift för att registrera livsmedelsverksamheter, läs mer om avgifter för livsmedelskontroll här.

Du behöver också fylla i ett förslag till undersökningsprogram. I förslaget till undersökningsprogram fylls antalet vattenprover som ska tas varje år samt vilka parametrar som ska provtas.

Om du producerar eller tillhandahåller i genomsnitt mer än 10 m3 dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten, behöver du även fylla i en förenklad faroanalys.

I faroanalysen identifieras de eventuella faror som måste förebyggas, tas bort eller minskas till en acceptabel nivå för att vattnet ska uppfylla kriterierna i dricksvattenföreskrifterna.

När dessa blanketter kommit in till Bygg och Miljö fastställs undersökningsprogrammet och ev. faroanalysen med ett beslut.

Kontrollbesök och riskklassning

När du har fått ditt beslut om registrering kommer Bygg och Miljö att kontakta dig för att boka in ett första kontrollbesök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur dricksvattenkontrollen fungerar och titta på anläggningen och era provresultat.

Efter besöket kommer vi att göra en riskklassificering av din vattenanläggning, som kommer att ligga till grund för vilken kontrollfrekvens du får.

Riskklassningen görs om på nytt vid ändringar i anläggningen, vartefter kontrollfrekvensen kan bli lägre eller högre.

Vad är ditt ansvar?

1. Dricksvattenkvalitet: Du som har en registrerad dricksvattenanläggning har ansvar för att kvalitén på vattnet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Om du är ansvarig för distributionsnätet, ska kvalitén vara bra fram till den punkt där vattnet kommer in i huset. För att säkerställa kvalitén i vattnet behöver du bland annat ha lämpliga rutiner för att sköta och kontrollera vattenanläggningen. Om du får anmärkning på provresultatet ska du utreda orsaken och åtgärda felet.

2. Provtagningar: Det är viktigt att du kontrollerar dricksvattenkvaliteten regelbundet. Du gör mikrobiologiska och kemiska provtagningar på vattnet enligt ditt fastställda undersökningsprogram. Dricksvattenprov ska analyseras hos ett ackrediterat labb och bedömas enligt dricksvattenförskrifterna LIVSFS 2022:12. Tänk på att du behöver spara dina analysresultat för att vi ska kunna kontrollera dem.

3. Informera dina konsumenter om dricksvattenkvaliteten: Dina konsumenter ska omedelbart informeras, och ges råd, om du bedömer att det av hälsomässiga skäl inte går att använda dricksvattnet som vanligt. De ska även informeras när nödvändiga åtgärder vidtas för att komma tillrätta med problemet samt när vattnet till sist utan problem går att använda som normalt.

4. Informera Bygg och Miljö om något händer: Om analysresultaten visar otjänligt eller du får andra problem med ditt vatten ska du höra av dig till Bygg och Miljö. Hör även av dig om du gör ombyggnation av vattenanläggningen, ändrar beredningen av vattnet, gör ett ägarbyte eller andra större förändringar.

Företagare/förening - vi hjälper dig med transport av prov!

Företagare – nu kan du lämna in dina vatten- och livsmedelsprover på kommunhuset

Miljöenheten får återkommande input att det är svårt för dig företagare, att skicka in dina dricksvatten- och livsmedelsprover för analys. Det är långt att åka till närmaste inlämningsställe och skickas provet via post, kommer det sällan fram till labbet i tid. För att underlätta transportproblematiken erbjuder kommunen inlämning av vatten- och livsmedelsprover på kommunhuset, där kommunen sen står för transporten.

Under 2024 kan inlämning ske:
13 februari, 14 maj, 13 augusti, 12 november mellan kl 08-12 hos NärLjus (ingång på baksidan av kommunhuset i Ljusdal, Lilla Vintergatan 2 C)

Har du för avsikt att lämna in prov?
För att vi ska kunna samordna transporten behöver du anmäla detta till NärLjus senast dagen före inlämning. Eposta: narljus@ljusdal.se eller sms/ring: 070-368 16 46 eller 0651-188 00

För att kunna lämna in provet på kommunhuset måste du:

  • Beställa analysen hos kommunens upphandlade labb Eurofins, https://www.eurofins.se/kontakta-oss Du beställer och bekostar själv den analys du vill ha.
  • Meddela NärLjus att du kommer att lämna in prov, så vi kan beställa transporten
  • Ta provet och packa det enligt instruktion (Obs! provet kommer till labbet ca kl 21-22, så anpassa din provtagning efter det – tiden får inte överskrida 12 timmar)
  • Väska med provet lämnas sedan in på NärLjus (ingång på baksidan av kommunhuset i Ljusdal, Lilla Vintergatan 2C) som ombesörjer och bekostar transporten.

PS, Skriv miljo@ljusdal.se som kopiemottagare på följesedeln, då skickas analysrapporten till oss automatiskt!

För frågor eller mer info om vatten- och livsmedelsprover, kontakta oss på miljo@ljusdal.se.