Livsmedel

Hallon i skål

Den 1 januari 2020 började en ny livsmedelstaxa att gälla för kontroll av livsmedelsverksamheter i Ljusdals kommun. I den nya livsmedelstaxan har begreppet extra offentlig kontroll tagits bort men däremot tillkommer en ny timavgift. De åtgärder som omfattades av extra offentlig kontroll, dvs när en verksamhet uppvisar brister, kommer i stället att omfattas av begreppet uppföljande kontroll. Besluten om en ny livsmedelstaxa samt ny timavgift för kontroll av livsmedelsverksamheter har tagits av kommunfullmäktige § 132, 2019-11-14. Protokollet från kommunfullmäktige finns tillgänglig på kommunens hemsida under Kommun & politik.

Den nya timavgiften är 1100 kr per timme och gäller från och med den 1 januari 2020, för alla som bedriver livsmedelsverksamheten oavsett när den startade.

Varje verksamhet ansvarar för att mat och vatten man säljer eller serverar är säkra att äta, dricka och rätt märkta. Livsmedelsinspektörerna gör regelbundna kontroller på restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier, butiker, dricksvattenanläggningar och andra livsmedelsföretag i Ljusdals kommun för att kontrollera att företagarna uppfyller lagstiftningens krav.