Livsmedel

Hallon i skål

Den 1 januari 2022 började en ny livsmedelstaxa att gälla för kontroll av livsmedelsverksamheter i Ljusdals kommun. Beslut om en ny livsmedelstaxa togs av kommunfullmäktige §171 2021-12-13. Protokollet från kommunfullmäktige finns tillgänglig på kommunens hemsida under Kommun & politik.

Timavgiften för år 2022 är 1150 kronor och gäller för alla som bedriver livsmedelsverksamheten oavsett när den startade.

Varje verksamhet ansvarar för att mat och vatten man säljer eller serverar är säkra att äta, dricka och rätt märkta. Livsmedelsinspektörerna gör regelbundna kontroller på restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier, butiker, dricksvattenanläggningar och andra livsmedelsföretag i Ljusdals kommun för att kontrollera att företagarna uppfyller lagstiftningens krav.