Livsmedel

Hallon i skål

Varje verksamhet ansvarar för att mat och vatten man säljer eller serverar är säkra att äta, dricka och rätt märkta. Livsmedelsinspektörerna gör regelbundna kontroller på restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier, butiker, dricksvattenanläggningar och andra livsmedelsföretag i Ljusdals kommun för att kontrollera att företagarna uppfyller lagstiftningens krav.

NYHETER 2023

  • Ny timavgift för 2023 är 1219 kr. Läs mer om avgifter här.
  • Nu tar vi betalt efter utförd kontroll istället för i förskott som tidigare. Läs mer om efterhandsdebitering här.
  • Under 2023 kommer alla livsmedelsverksamheter att få en ny riskklassning. Läs mer om den nya riskklassningsmodellen här