Resultat livsmedelskontrollen 2022

Ljusdals kommun hade totalt 278 stycken registrerade livsmedelsverksamheter under föregående år, varav 11 upphörde och 14 nya registrerades. Totalt utfördes 308 livsmedelskontroller.

Typ och antal av offentlig kontroll
Antal planerade kontroller: 164
Antal uppföljande kontroller: 129
Antal händelsestyrda kontroller: 15
varav föranmälda kontroller: 117 och oanmälda kontroller: 191

Den planerade kontrollens resultat
Kontroller med anmärkning: 116
Kontroller utan anmärkning: 59

Typ och antal vidtagna åtgärder
Beslut om föreläggande: 37
Beslut om föreläggande med vite: 2
Beslut om förbud: 1
Beslut om förbud med vite: 0
Beslut om stängning: 0

Antal utfärdade sanktioner
Sanktionsärenden: 2

Rapportering till Livsmedelsverket

Uppgifter om kommunens livsmedels- och dricksvattenkontroll rapporteras årligen in till Livsmedelsverket. Tillsammans med rapporteringen från andra kommuner och länsstyrelser samt Livsmedelsverkets kontrollavdelning, ger uppgifterna en samlad bild av hur livsmedelskontrollen fungerar i Sverige. Detta rapporteras sedan vidare till EU.